Нови број “БРАНИЧЕВА”

Нови број “БРАНИЧЕВА”, 1–4/2021

Ових дана је одштампан први овогодишњи број књижевног часописа “БРАНИЧЕВО”, у целини посвећен Делу пок. Мирољуба Милановића, књижевног критичара и приповедача српског. Овај број, који доноси “Дела Мирољуба Милановића,1” (књижевне критике) приредили су песникови пријатељи Браћа Лукић, Александар и Мирослав.

Садржај: МИРОЉУБ МИЛАНОВИЋ –ДЕЛА,1РЕЧ УРЕДНИКА/ 9Мирољуб МИЛАНОВИЋНАПОМЕНЕ ЗА АЛЕКСАНДРА ЛУКИЋА/ 11 ПОЛА ВЕКА ЋУТАЊА/ 35 ОПШТА РАЗМАТРАЊАНа почетку/ 35 Подсећања/ 36 О уметничкој слободи/37 О односу стварности књижевног дела и животне стварности/ 39 Окружење/ 41„НИН“-ова награда/ 41 ПОСЛЕРАТНА СРПСКА ПРОЗА Иво Андрић у послератној српској књижевности/ 42 Исток, исток/ 44 Послератна српска проза и њени главни представници/ 46 СТВАРНОСНА ПРОЗА И ПОСТМОДЕРНА Зрачак наде/ 53 Пут се отвара/ 54 Пут је ћорсокак/ 55 Вођа нације као књижевни критичар/ 56 Теорија и резултат/ 56 Антологија стварносне прозе/ 59 Антологија стварносне прозе 2/ 64 Пропуштена могућност/ 66 “Златно руно“ уместо саге о социјализму/ 69 Данило Киш или против опскурантизма/ 71 Вођа нације на врхунцу моћи и српска књижевност/ 75 Почетак краја/ 77 Документарна проза и постмодернизам/ 78 О имену/ 79 Постмодернизам и стварност/ 80 Антологија српске прозе постмодерног доба I/ 81 Антологија српске прозе постмодерног доба II/ 82 Антологија српске прозе постмодерног доба III/ 84 Антологија српске прозе постмодерног доба IV/ 85 Антологија српске прозе постмодерног доба V/ 88 Завршница/ 90 И ДАЉЕ ОД БЕСКРАЈА Еквилибристика једне критике/ 93 Исто о истом/ 95 Две реченице/ 98

ПИСЦИ ОТПОРА ИЗ ПРОШЛОСТИ Корен/ 100 Достојевски и стварност/ 101 Љагавштина/ 110 ПРОЗА ОТПОРА У ЗЕМЉАМА СОЦИЈАЛИЗМА Остати човек међу вуковима/ 112 О роману „Један дан Ивана Денисовича“ А. Сољженицина У соби и по Јосифа Бродског/ 115 Проблем завршетка романа –анегдоте/ 119 „Заробљени ум“ Чеслава Милоша/ 128 Похвала веку ужаса/ 141 Над књигом есеја „Ода двадесетом веку“ Беле Хамваша Свет идеја у поемама Александра Лукића/ 146 Два стиха из поеме “Брод лудака”/ 157 Роман о апсурду апсолутистичке власти О роману “Маестро пер Пјетро” А. Лукића/ 159 Пут праведности и истине Мирослав Лукић „ Кућа светих ратова“/ 164 Између симбола и стварности Мирослав Лукић „Ујкин дом“/ 168 За обнову друштвеног романа Мирослав Лукић „Пасија по Амарилису“/ 174 О смислу живота у делима писаца прозе отпора/ 180 Реч на крају/ 182

САН О ПОЕЗИЈИ БУДУЋНОСТИ Могући увод или нужне напомене / 184 Ухватити нит неухватљивих ствари / 187 Мирослав Лукић о превредновању српске књижевности / 193 Песма као покушај да се искаже неизрециво/ 195 О смислу постојања и певања / 199 Поезија од овог света / 203Сан о поезији будућности / 208 Песме о наметнутом животу и времену без духа / 211Пут ка смислу / 214„Језино бројило“ Милоја Дончића / 217 Антологија “Ресавски венац” Милоја Дончића / 220

БЕЛА ТУКАДРУЗ*„ИЗДАЊА ПРИЈАТЕЉА“УВОД.PostScriptum, писан 8. септембра 2020. године/222 ЗАБЕЛЕШКЕ УЗ ПРВУ КЊИГУ ДЕЛА МИРОЉУБА МИЛАНОВИЋА (1947 -2018)/ 223 ЗАВЕРА ЋУТАЊА поводом и посмртне завере, или једно подсећање ИСТОК, ИСТОК*СЕЋАЈУЋИ СЕ МИРОЉУБА МИЛАНОВИЋА (1947 –2018)/ 227 БИБЛИОГРАФИЈА ПУБЛИКОВАНИХ РАДОВА МИЛАНОВИЋА У “ЗАВЕТИНАМА”/232 ЛОВ ЛОВИЛИ УЛОВЉЕНИ/ 237 УЛАК или застава листа Заветине+/ 265 ХРАБРОСТ/ 265 Из БЕЛЕЖНИЦА/ 267 Новине су пуне свега и свачега БРИШУЋИ ПРАШИНУ И ПАУЧИНУ/ 269 Одавде: без обланде (01) ИЗВОДИ ИЗ НЕОБЈАВЉЕНИХ РУКОПИСА(…) Летопис „ЗАВЕТИНЕ+“ ЕКСКЛУЗИВНО БОСИОЧЕ МОЈ ЗЕЛЕНИ ОПАСАН ЖИВОТ БЛЕЗА САНДРАРА И ПРОЗАИЧАН БЕЛЕ ТУКАДРУЗА И ДАЉЕ: БЕЗ ОБЛАНДЕ (02)/ 277 ПРЕВРЕДНОВАЊЕ/ 284БРИШУЋИ ПРАШИНУ, ПАУЧИНУ ИЗ БЕЛЕЖНИЦА/ 284 ПРЕЋУТКИВЊЕ –„српски стил“?/ 287 ПРЕВРЕДНОВАЊЕ ЈЕ НЕИЗБЕЖНО/ 289

Видети више БРАНИЧЕВО, 1–4/2021

Др Дим. Лукић

--

--

--

Васељенске новине

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Newspapers Ecumenical

Newspapers Ecumenical

Васељенске новине

More from Medium

Invite more space into your schedule.

On THE FLOORR

Assignment 02/16

Self-sufficiency